Αντλία θερμότητας ονομάζουμε τη μηχανολογική διάταξη που μας επιτρέπει να μεταφέρουμε ενέργεια από έναν χώρο χαμηλής θερμοκρασίας, σε έναν χώρο υψηλότερης θερμοκρασίας.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να πραγματοποιήσουμε μελέτη στο χώρου σας και να σας προτείνουμε το μοντέλο που είναι ιδανικό για τον χώρο σας.